Oral

 
   
Section
 
Time(min)
 
Marks
Failtiú
1
5
Aithris filíochta
2
35
Straith pictúir
4
80
Comhrá
6-8
120
     
 
Iomlán
 
 
 240 (40%)
     
 
Paper 1
   
 
Section
 
Time(min)
 
Marks
Tríail chlúaistuisceana
20
60
Ceapadóireacht
120
100
     
 
Iomlán
 
 
160
     
Paper 2
   
 
Section
 
Time(min)
 
Marks
Leamhtúiscint
 
100
Prós
 
30
Filíocht
 
40
Litríocht/Filíocht Bhréise
40
 
Iomlán
 
200